نانوجوهر های چاپی

این نانوجوهرها با یک تکنولوژی نوین  سنتز درجا (in-situ ) در شرکت زیست گستران صنعتی شریف (UniPolyMat) سنتز شده است. از این نانوجوهرها برای پرینت انواع مدارها و الگوهای چاپی و همچنین پرینت لایه های نازک با استفاده از انواع چاپگرها قابل استفاده است. این نانوجوهرها دارای پایداری بسیار بالایی بوده و توزیع اندازه نانوذرات آن بسیار یکنواخت است که این امر از صدمه دیدن هد دستگاه چاپگر بطور چشم گیری محافظت می کند.

برای سفارش این محصولات

اینجا

کلیک کنید.