نانوجوهر تیانیا

این نانوجوهر بعنوان یک پتنت ثبت شده و برای اولین بار در شرکت زیست گستران صنعتی شریف در دسترس است. از این محصول برای پرینت مدارها و الگوهای چاپی و همچنین پرینت لایه های نازک با استفاده از انواع چاپگرها استفاده می شود. این نانوجوهر نوین با استفاده از تکنولوژی سنتز درجا (in-situ) ساخته شده و دارای پایداری بسیار بالایی است. علاوه بر این، توزیع اندازه نانوذرات آن بسیار یکنواخت بوده و از صدمه دیدن هد دستگاه چاپگر کاملاً محافظت می کند.

برای سفارش این محصول

اینجا

کلیک کنید