نانوکلوئید (سل) تیانیا

سل (نانوکلوئید)

سل (sol) یا نانوکلوئید عبارت است از مخلوطی کلوئیدی که ذرات ریز جامد آن بصورت معلق در مایع قرار دارند. بین این ذرات ریز نیروی ضعیف و کوتاه بردی بوجود می آید که منجر به حرکت براونی و تصادفی ذرات در محیط مایع می‌شود. در شرکت زیست گستران صنعتی شریف سل (sol) هایی بر پایه دی اکسید تیتانیم و پروسکایت های اکسیدی با کیفیتی بسیار مطلوب عرضه می گردد و بنا به درخواست و سلیقه شما با انواع عناصر آلائیده (دوپ) خواهند شد.

 

سل (sol) دی اکسید تیتانیم (TiO2)

این سل (sol) یا نانوکلوئید حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیم (TiO2) و اندازه کوچک تر از ۲۵ نانومتر است که از آن می توان برای ایجاد پوشش های خودتمیزشونده بر روی انواع زیرلایه مانند شیشه، فلز و سرامیک و هم چنین به عنوان زیر پوشش جهت پوشش دهی بر روی سطوح فلزی و پلیمری استفاده کرد.  برای تهیه این محصول هیچ گونه پایدار کننده آلی اضافه نشده و لذا پودر یا پوشش حاصل عاری از هر گونه ناخالصی کربنی خواهد بود. در شرکت زیست گستران صنعتی شریف این محصولات با غلظت های ۰٫۱ ، ۰٫۲ و ۰٫۴ مولار و بصورت خالص قابل عرضه بوده و غلظت و عنصر آلایش (دوپ) آن بنا به درخواست شما قابل تغییر است. این محصولات پایداری بسیار خوبی داشته و حداقل شش ماه قابلیت انبار کردن را دارند.

برای سفارش این محصول

اینجا

کلیک کنید