آموزش

شرکت زیست گستران صنعتی شریف (UniPolyMat) در زمینه ساخت سلول های خورشیدی نسل جدید از متخصصان با تجربه ای بهره می برد. در این راستا می تواند در ساخت سلول خورشیدی نانوساختار زیر دوره های آموزشی برگزار نماید:

 

–     سلول های خورشیدی رنگدانه ای

–     سلول های خورشیدی پروسکایتی

–     سلول های خورشیدی آنتیمونی سولفاید

 

در این راستا شرکت زیست گستران صنعتی شریف از مراکز علمی و تحقیقاتی مجهز به تجهیزات اولیه آزمایشگاهی بویژه کوره، آون، اسپین کوتر و فضای آموزشی مناسب دعوت به همکاری می نماید.