مقالات علمی – تحقیقاتی

دانش با سرعتی باورنکردنی رو به گسترش است و هرروزه مقالات علمی – تحقیقاتی متعددی در زمینه علوم نو به چاپ می رسد. به کارگیری یافته های علمی جدید در صنعت از پیشنیازهای اساسی شرکت های پیشرو برای پیشتازی در پاسخ دهی به نیازهای صنعت و باقی ماندن در بازارهای رقابتی می باشد. محققان در زیست گستران صنعتی شریف تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا با حرکت سریع توسعه علم و فناوری همگام شوند و بتوانند پاسخی مناسب به نیاز صنایع داخلی ارائه دهند. با این امید که پژوهش های صورت گرفته بتواند به بالابردن کیفیت زندگی هم وطنانمان کمک نماید. برای دنبال کردن جهت گیری های پژوهشی ما می توانید به پیوندهای زیر مراجعه نمایید:

Google-Scholar#1

Google-Scholar#2